SZUKAJ
KOSZYK (0)

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu
Regulamin sklepu
Kici NiciRegulamin sklepu

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym Kici Nici
Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2019 r.

Adres do korespondencji:
Kici Nici. Edu. Przydatek Alina
ul. Rybickiego 10
43-190 Mikołów
e-mail: [email protected]

Definicje

 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Sprzedający / Administrator Danych – Kici Nici. Edu. Przydatek Alina-Nawa z siedzibą ul. Rybickiego 10, 43-190 Mikołów, NIP: 635 001 03 21, regon: 271799591.
 • Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.
 • Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 • Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów.
 • Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.
 • Sklep – https://kicinici.pl/sklep/
 • Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis www.dotpay.pl
 • Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek).
 • Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.
 • Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
 • Login – adres e-mail Użytkownika.
 • Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
 • Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

Postanowienia Ogólne

 • Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 • Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 • Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu, cena. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

Oferowane towary/produkty

 • W sklepie można zakupić ręcznie wykonane maskotki, bajki oraz książki, których opis szczegółowy jest na stronie każdego produktu. Wszystkie produkty są nowe, wykonane przez Alinę Przydatek, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 • Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak:
  • zwięzły opis produktu
  • Wymiary
  • Potencjalne cechy indywidualne produktu
 • Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów.

Składanie zamówień

 • Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:
  • Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
  • Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zaktualizuj koszyk”;
  • Na stronie koszyka kupujący może także wprowadzić posiadany kod rabatowy w polu “Kod kuponu”. Po wciśnięciu przycisku “Zastosuj kupon” zawartość koszyka zostanie przeliczona.
  • Kupujący na karcie zamówienia może: się zalogować lub wpisuje dane do wysyłki, swoje dane kontaktowe oraz zakłada konto.
  • Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem Zastosuj kupon”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się zaktualizowanej kwoty do zapłaty;
  • Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem “Kupuję i płacę”;
  • Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia;
  • Sprzedający wysyła e-mail informujący o przyjęciu zamówienia oraz jego szczegółach.
  • Gdy sprzedający wyśle paczkę, kupujący otrzymuje kolejny e-mail z informacją o zrealizowaniu zamówienia.
 • W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje Regulamin na swój adres e-mail i proszony jest o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia.
 • Kupujący może złożyć zamówienie indywidualne na towar, który widnieje w sklepie jako sprzedany lub kupujący chciałby zamówić towar według własnego projektu. W obydwu przypadkach należy skontaktować się ze mna przez e-mail lub telefonicznie. Po ustaleniu szczegółów zamówienia, wysyłam zamawiającemu e-mailem specyfikację zamówionego towaru wraz z regulaminem. Zamówienie będzie realizowane po potwierdzeniu przez zamawiającego przesłanej specyfikacji oraz regulaminu. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, zamówienia indywidualne nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zamawiania przedmiotów podobnych do tych w sklepie, proszę o wysłanie e-mailem linka do towaru ze sklepu bądź jego numeru SKU widocznego na stronie towaru.

Ceny i metody płatności

 • Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (ZŁ) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie koszyka oraz karcie zamówienia.
 • Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek bądź karty podarunkowej.
 • Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.
 • Ceną towaru wiążącą dla Sprzedajacego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.
  Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności:

  • Przelew bankowy na konto Bank MBS 748436000300000024 38940001
  • Szybkie płatności bankowe bądź kartą płatniczą poprzez Dotpay
   • operatorem kart płatniczych jest Dotpay Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków), przy ulicy Wielickiej 28 B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000700791, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.000.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860.
 • W przypadku wybrania przesyłki paczkomatem InPost jest możliwe wybranie płatności za pobraniem.
 • Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury, które doręczane są razem z zakupionym towarem.

Realizacja zamówień i dostawa

 • Zamówienia realizowane są w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności o ile na stronie produktu nie został inaczej określony termin wysyłki towaru.
 • Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres [email protected] i w temacie podać numer zamówienia. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 2 dni roboczych.
 • Towary wysyłane są przesyłkami kurierskimi dla firm apaczka.pl.
 • Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu lub w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy dla jednego z produktów. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.
 • W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

Reklamacje i zwroty

 • W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
 • Reklamacje prosimy składać na adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:
  • numer zamówienia;
  • możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady);
  • jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.
 • Sprzedający, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.
 • W przypadku uznania reklamacji, sprzedający zwróci koszt zakupionego towaru.

Odstąpienie od Umowy

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w specjalnie zabezpieczonym opakowaniu.
 • Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu Zwracany w taki sposób produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić.
 • Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu z wykorzystaniem wszystkich zabezpieczeń dostarczonych przez sprzedającego. Dopuszcza się zapakowanie towaru w opakowanie inne niż oryginalne jeżeli zabezpieczenie zapakowanego towaru wykonano z należytą pieczołowitością tzn. w standardzie co najmniej jak opakowanie oryginalne.
 • Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) oraz koszty środka transportu;
 • Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwroty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 • Odstąpienie powinno zostać wysłane pisemnie razem z towarem.
 • W przypadku produktów na indywidualne zamówienie konsumenta, bądź modyfikowanych pod indywidualne preferencje klienta, nie podlegają one prawu do zwrotu.

RODO – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest firma Kici Nici.Edu. Przydatek Alina z siedzibą w Mikołowie, kod 43-190, ul. Rybickiego 10
 • Państwa dane są przetwarzane w celu
  • Realizacji umowy kupna-sprzedaży zawiązanej przez złożenie zamówienia w sklepie
  • Wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych dotyczących zakupionych towarów
  • Realizacji ustawowego prawa do zwrotu towaru kupionego w przez internet
 • Administrator przechowuje dane o Kupującym, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez kontakt pisemny bądź e-mailowy ze sprzedającym(strona kontaktu).
 • Klient ma prawo do wniesienia pisemnego lub e-mailowego sprzeciwu (strona kontaktu) wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.
 • Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych wpisywanych do formularzy przez Kupujących. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane wpisywane w formularzu zamówienia są szyfrowane (SSL).
 • Obsługa płatności odbywa się poza Sklepem za pomocą wybranego przez Kupującego Zewnętrznego Kanału Płatności.

Własność intelektualna

 • Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
 • Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.
 • Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu.

Postanowienia końcowe

 • Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
 • W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem./
 • W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 • Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 • Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy.